Για τις εργατικές κινητοποιήσεις των χαμηλόμισθων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Για τις εργατικές κινητοποιήσεις των χαμηλόμισθων του δημόσιου τομέα και ευρύτερου δημόσιου τομέα

Η ΚΠΚ στηρίζει τους εργατικούς αγώνες των χαμηλόμισθων του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα δίκαια αιτήματα τους για αυξήσεις στις απολαβές τους και επιταχυμένη ανέλιξη τους σε συνδυασμένες χαμηλόμισθες κλίμακες.

Η συμφωνία η οποία επήλθε στα τέλη του 2023 μεταξύ Κυβέρνησης και των συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ και ΣΕΚ δεν ικανοποιεί τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα εφόσον αφήνει εκτός τους χαμηλόμισθους δημόσιους υπαλλήλους των συνδυασμέων κλιμάκων Α1- 2-5, δεν λαμβάνει υπόψη την προυπηρεσία των υπαλλήλων σε αυτές τις κλίμακες για την συμπλήρωση των 18 ετών που έχει συμφωνηθεί για την τοποθέτηση τους στην κλίμακα Α7, ενώ για τους εργαζομένους αορίστου χρόνου η προϋπηρεσία τους ξεκινά να μετρά κατά το χρόνο που έγιναν αορίστου και όχι προηγουμένως παρά το ότι εκτελούσαν ίδια καθήκοντα και παρά το διαχρονικό αίτημα τους να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους μόνιμους υπαλλήλους.

Επιπρόσθετα η συμφωνία δεν αγγίζει τους κουτσουρεμένους μισθούς των νεοεισερχόμενων σε χαμηλές κλίμακες, στους οποίες επιβάλλεται σταθερή μείωση 10% για 24 μήνες.

Η ΚΠΚ καταδικάζει τη στάση της κυβέρνησης, των αστικών κομμάτων και των συντεχνιών οι οποίες στήριξαν την εν λόγω συμφωνία εις βάρος των συμφερόντων των χαμηλόμισθων, δημιουργώντας διακριτές κατηγορίες εργαζομένων και χωρίς να εξασφαλίζουν ουσιαστικές αυξήσεις στις απολαβές τους ή να αποκαθιστούν προηγούμενες κατακτήσεις, όπως προσαυξήσεις και τιμαριθμικό επίδομα, το οποίο επίσης είχε παγοποιηθεί από το 2012 και στη συνέχεια κουτσουρέφτηκε.

Η ΚΠΚ από την ίδρυση της αναδεικνύει ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης δεν είναι οι αξιοπρεπείς μισθοί και η εξασφάλιση εργατικών δικαιωμάτων αλλά οι ματωμένοι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί του κράτους και του μεγάλου κεφαλαίου.

Η ΚΠΚ στηρίζει τους εργατικούς αγώνες υπέρ των λαϊκών δικαιωμάτων και όχι την κάλπικη «εργατική ειρήνη» που οδηγεί στην θυσία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και των οικογενειών τους που υφίστανται τον πόλεμο του κεφαλαίου και της μεγαλοεργοδοσίας στον βωμό της συσσώρευσης πλούτου από τους λίγους.