1 Mayıs tatil değil, bir grev günüdür!

1 Mayıs dünya işçi hareketinin mücadeleleri için bir anma ve onur günüdür. İşçi sınıfına, insana yakışır çalışma koşullarına, insanca çalışma saatlerine, önemli ücret artışlarına, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına giden yolun kopuşuntan, kesintisiz sınıf mücadelesinden, sermaye ve onun iktidarıyla sert ve topyekûn bir yüzleşmeden ve nihayetinde çürümüş ve barbar kapitalist sistemin dayattığı sömürü ilişkilerinin yıkılmasından, yeni bir toplum için yolun Sosyalizm ve Komünizmden geçtiğini hatırlatma günüdür.

İşçiler, Emekçiler, Meslektaşlar, yorucu çalışma saatlerini, düşük ücretleri, ödenmeyen fazla mesaileri, sağlıksız ve güvensiz çalışma koşullarını, ölümleri, iş kazalarını, keyfi işten çıkarmaları, işsizliği, güvencesizliği, boş zaman ve anlamlı dinlenme yoksunluğunu, sömürüyü dayatan bizim kötü kaderimiz değildir. Bu, kapitalistlerin ve onların siyasi temsilcilerinin, burjuva hükümetlerinin ve sağdan sosyal demokrasiye kadar burjuva partilerinin sevilmeyen ve emek karşıtı stratejisidir.

Sendikalar ve işveren örgütleri arasındaki sözde “işçi barışı”, işçi sınıfının çıkarlarına karşı her zamankinden daha fazla taviz verilmesine ve önceki kazanımların ortadan kaldırılmasına yol açmaktadır.

Bu nedenle, tüm zenginliği üreten Kıbrıs işçi sınıfını yanılsamalardan kurtulmaya, uzlaşma kırıntılarını reddetmeye, gücünün farkına varmaya ve çağdaş taleplerini savunmak için mücadelesini örgütlemeye çağırıyoruz.

Kıbrıs Komünist İnisiyatifi olarak, diğer şeylerin yanı sıra, şunlar için mücadele ediyoruz:

Taleplerimizi madde madde sıralayalım:

  • Tüm işçilerin örgütlenme hakkının gerçek anlamda korunması!
  • Ücretlerde, modern ihtiyaçlar ve üretilen işin değeri doğrultusunda kayda değer artışlar!
  • Kazanılmış çalışma saatlerine saygı gösterilmesi ve bunların iyileştirilmesi için mücadele edilmesi!
  • Fazla mesailerin ödenmesi!
  • Ücretlerin enflasyona göre ayarlanması amacıyla hayat pahalılığı artışının %100’e çıkarılması ve uygulanmadığı yerlerde uygulamasının genişletilmesi!
  • Pazar tatilinin kurumsal olarak yeniden uygulamaya konulması!
  • Tüm çalışanlar için gerçek kalitede tatil hakkının sağlanması!
  • Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları!
  • İklim kontrollü olmayan ortamlarda çalışan tüm işçiler için aşırı olumsuz hava koşullarına karşı gerçek devlet koruması!
  • İşçi sınıfının modern ihtiyaçlarını güvence altına alan toplu iş sözleşmeleri!