KKİ’nin Avrupa seçimlerine ilişkin tutumu

KKİ yaklaşan Avrupa seçimlerine sadece gözlemci olarak tavır almıyor. KKİ bu konuda net bir görüşe sahiptir ve devrimci bir duruşu ifade etmektedir. Elbette komünistler hiçbir zaman sözlerinde ve eylemlerinde tutarsız olmadılar ve olmayacaklar. AB konusunda geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığımız üye onaylı tutumumuz, eylemlerimizin de pusulasıdır.

KKİ, ciddi ve bilimsel bir çalışmayla AB’nin emperyalist bir örgüt olduğunu ortaya koymuş ve bunu cesurca kanıtlayarak altını çizmiştir.

Avrupa Birliği sadece temelde büyük sermayeye ve onu oluşturan ülkelerin burjuva sınıflarına hizmet etmek üzere yapılandırılmamış, aynı zamanda kuruluşunu takip eden yıllarda halk karşıtı kararlar, gerici yasalar ve düzenlemeler yoluyla, sermayenin çıkarlarına mükemmel bir şekilde hizmet etmek için halklar için karanlık karakterini derinleştirmiştir.

Ayrıca AB’nin tüm tarihi, kaba süslemelere ve sürekli burjuva propagandasına rağmen, NATO ile el ele vererek, üye devletlerin toprakları dışında, diğer uzak ülkelere karşı farklı araç ve yöntemlerle saldırılar başlattığını ve sürdürdüğünü sağır edici bir şekilde kanıtlıyor.

Bu tür gerici örgütlerin değişmeyeceğini ve halkların bunların tasfiyesi için mücadele etmesi gerektiğini söylüyoruz.

Savaşların, şiddetin, baskının, terörün, gözetimin, uçsuz bucaksız deniz mülteci mezarlıklarının AB’si, popüler olmayan memorandumların AB’si, işçi sınıfının ve yoksul köylülerin sömürülmesi ve ezilmesi, içinde yaşayan milyonlarca insanın yoksullaşması, halkımızın ne bugünü ne de geleceği olamaz!

Bu düşünceden hareketle ve AB konusundaki tutumumuzun rehberliğinde olan KKİ, halkımızı, sözde sosyal uyum, demokrasi, yurttaşların refahı ve Kıbrıs sorununun çözümü için sözde bir katalizör olan Avrupa Birliği konusunda kendilerini yanıltan siyasi güçlere karşı oy kullanmaya çağırmaktadır.

Bununla birlikte, halkımızı, sözde Avrupa Birliği aracılığıyla gelecek olan ‘halkların Avrupa’sından bahsederek yıllardır yanılsamalar yaratan ve onları AB’ye tutsak eden güçlere karşı da oy kullanmaya çağırıyoruz.

Hiçbir siyasi gücün AB’den kopuştan ve halkın kendi gerçek iktidarı için mücadelesinin örgütlenmesinden bahsetmediğini göz önünde bulunduran KKİ, üyelerini, dostlarını ve aynı zamanda genel olarak halkımızı, yaklaşan Avrupa seçimlerinde boş ya da geçersiz oy kullanarak kendilerinden oy isteyen tüm siyasi güçlere karşı oy kullanmaya çağırmaktadır.