Category: Türkçe

TürkçeΑνακοινώσεις

1 Mayıs tatil değil, bir grev günüdür!

1 Mayıs dünya işçi hareketinin mücadeleleri için bir anma ve onur günüdür. İşçi sınıfına, insana yakışır çalışma koşullarına, insanca çalışma saatlerine, önemli ücret artışlarına, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına giden yolun kopuşuntan, kesintisiz sınıf mücadelesinden, sermaye ve onun iktidarıyla sert ve topyekûn bir yüzleşmeden ve nihayetinde çürümüş ve barbar kapitalist sistemin dayattığı sömürü ilişkilerinin yıkılmasından, yeni bir toplum için yolun Sosyalizm ve Komünizmden geçtiğini hatırlatma günüdür.
TürkçeΟμιλίες

Lenin’in ölümünün 100. yılı etkinliği: KKİ İdeolojik Büro Sekreteri Alexis Antoniou’nun konuşması

Lenin kuşkusuz 20. yüzyılın ve sonrasının en parlak ve etkili figürlerinden biridir. Böylesi kişiler nadiren ortaya çıkar ve bu kadar önemli bir etkiye sahip olurlar. Ancak bizler burjuva tarihçileri gibi; kralların, soyluların, büyük siyasi liderlerin büyük kişiliklerini tarihsel evrim hareketinde birincil rol oynayan kişiler olarak yücelttikleri analizlerinin tuzağına düşmüyoruz. Büyük devrimciler toplumun dışında, bir boşlukta yaratılmaz ve hareket etmezler, ancak zamanın verimli sosyo-ekonomik koşulları içinde ve öne çıkan binlerce başka kişilikle birlikte hareket ederler. Pablo Neruda'nın "Lenin'e Övgü" şiirinde çok güzel ifade ettiği gibi, "Vladimir Ulyanov'dan daha dünyevi bir adam doğmadı".
TürkçeΟμιλίες

Lenin’in ölümünün 100. yılı etkinliği: KKİ Genel Sekreteri Christos Kourtellaris’in açılış konuşması

Ve biz komünistler için Lenin, bizi örgütlenmeye ve mücadeleye çağıran tarihin canlı yansımasıdır.  Marksizmin pratikte uygulanmasıdır, işçi sınıfının kurtuluşu için verilen pratik mücadelenin yaşayan, tükenmez kitabıdır, halk iktidarı uğruna devrimin gerçekçiliğinin parlak örneğidir! Ölümünden 100 yıl sonra Lenin, Marksizmi günümüzle, emperyalizmin günleriyle bağdaştırarak her zamanki gibi canlı ve güncelliğini koruyor. Başımızı tarihin bu kısmına çevirdiğimiz ve onun yaşamının ve çalışmalarının zenginliğinden, dünyanın hor görülenlerinin büyük dünya liderinin örneğini aldığımız sürece, büyük Sovyet lideri bize rehberlik etmeye devam edecek!